ad projekt s.r.o.

Nabízené služby

Naše společnost zajišťuje komplexní služby spojené s přípravou a realizací investičních akcí ve výstavbě administrativních, bytových a průmyslových objektů. Nabízíme veškeré činnosti od zahájení přípravných prací a ověřovacích studií, projekční a inženýrskou činnost spojenou se získáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru dodavatele až po práce související s realizací stavby a její kolaudací. Projekční kancelář zpracovává architektonicko-stavební části projektů nebo ve spolupráci se subdodavateli speciálních profesí kompletní projektovou činnost včetně statiky a všech specielních profesí od úvodní studie a po kolaudaci stavby včetně autorských a technických dozorů na stavbě. Ve spolupráci s partnerskou firmou je možné zajistit kompletní projektový management zakázky včetně přípravy a provádění výběrových řízení, příprava a projednávání dodavatelských a subdodavatelských smluv, zajištění komplexní výstavby formou realizačního inženýringu, řízení, koordinace a kontroly stavby, zpracování a kontroly harmonogramu výstavby, kontroly kvality, kontroly financování a fakturace a přebírání dokončených částí stavby.


Architektonické a projektové práce:

 • zpracování architektonických a urbanistických studií
 • zpracování návrhů stavby
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele
 • zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení


Daší služby projektanta:

 • konzultační a poradenská činnost
 • výkazy výměr a materiálu
 • odhady nákladů stavby
 • autorský dozor projektanta
 • zajištění výběru dodavatele a subdodavatele stavby
 • zajištění odborných posudků a odhadů
 • zajištění průzkumů stavebně-technických, inženýrsko geologických, hydrogeologických, radonových apod.
 • zaměření stávajícího stavu objektů
 • zajištění výškopisného a polohopisného zaměření pozemků a fotodokumentace stavby
 • zajištění zpracování PC vizualizace projektů
 • zajištění zpracování hlukových studií, studií osvětlení a oslunění, rozptylových studií, apod.

Inženýrská činnost:

 • zajištění podkladů z katastru nemovitostí
 • zajištění podkladů z územního plánu
 • zajištění podkladů správců sítí
 • zajištění projednání a vydání územního rozhodnutí
 • zajištění projednání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí
 • zajištění projednání a vydání stavebního povolení
 • zajištění kolaudace stavby

Spolupracující firmy

> Inženýrská činnost

Samostatnou složkou projektové přípravy je i projednání dokumentace a zajištění všech potřebných povolení pro výstavbu, které zajišťujeme v rámci naší činnosti nebo ve spolupráci s specializovanými firmami, které se na inženýrskou činnost, projektový management a spolupráci s investorem specializuji.

> Projekty speciálních profesí

Projektovou dokumentaci speciálních profesí zpracováváme ve spolupráci s osvědčeným a spolehlivým týmem projektantů – statiků a specialistů. V oblasti statiky železobetonových konstrukcí spolupracujeme například s projekčními kancelářemi Němec & Polák, KSB, SICONSTA-CON nebo MALCONINTERSTAT.

Dalšími projektanty speciálních profesí se kterými jsme na naších projektech spolupracovali jsou kanceláře atavis, SINGS, Kmínek a Drbušek v části zdravotní technika, ENVIROTECHŽemlička & MatoušekTENEL Praha, WATÓ, HTK a INTERKLIMA v části vzduchotechnika a tepelná technika. Projekty elektro pro nás zajišťuje zejména projekční kancelář az elektroprojekce a řada dalších vyzkoušených a spolehlivých projekčních kanceláří.

Samozřejmostí jsou i zpracování méně tradičních projektů speciálních profesí – příprava a rozvody stlačeného vzduchu, technologické chlazení, kde je naším projekčním partnerem firma APEK Praha, projekty samočinných hasících zařízení jsme zpracovávali ve spolupráci s ZANDER nebo TYCO Fire, měření a regulace s firmou CCC, silničních staveb a komunikací s kanceláří PROMIKA. V rámci zpracování kompletního projektu zajišťujeme i projekty požární ochrany, bezpečnosti práce, návrhy sadových úprav, gastronomických provozů, slaboproudých zařízení a podobně.


> Odborné posudky a studie

Pro zákazníka jsme schopni zajistit další činnosti související s investiční výstavbou - geodetické práce, inženýrko-geologické průzkumy, zpracování a projednání dokumentace E.I.A., stavebně technické průzkumy, hlukové studie a studie denního oslunění.


Kontakty

ad projekt s.r.o.
Šlikova 313/58
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel./fax: +420 224 320 137
+420 224 319 266
e-mail: info@adprojekt.cz