ad projekt s.r.o.

Obchodní dům IKEA PRAHA - WEST

IKEA WEST
Obchodní dům IKEA WEST - novostavba obchodního centra společnosti IKEA s celkovou podlažní plochou 65 000 m2 a parkingem na 1285 stání. Součástí projektu je i navazující infrastruktura, příjezdové komunikace a připravenost pro výstavbu celé obchodní zony. Kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. EIA, stavební povolení a dokumentace pro výběr dodavatele stavby.
Objednatel:        IKEA Česká republika
Stavebník:        IKEA Česká republika
Architekt:        
Dodavatel stavby:    x
Investiční náklady:    odhad 800 mil. Kč
Statut:        dokončená PD

Realizované projekty

> Výrobní závody

AMCOR Flexibles Nový Bydžov

Kontakty

ad projekt s.r.o.
Šlikova 313/58
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel./fax: +420 224 320 137
+420 224 319 266
e-mail: info@adprojekt.cz