ad projekt s.r.o.

Obytný soubor Na dolech Jihlava

Projektová dokumentace stavební části zpracovaná pro generálního projektanta stavby architektonický atelier Studio A . Novostavba pěti objektů bytových domů s celkový počtem 120 bytů včetně specielních bytů pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací místa v objektech s kapacitou 35 stání.

Objednatel: Studio A s.r.o.
Investor: Bouwfonds ČR s.r.o.
Architekt: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Jakub Fišer
Investiční náklady: 135 mil. Kč - realizace: 2005

Realizované projekty

> Výrobní závody

AMCOR Flexibles Nový Bydžov

Kontakty

ad projekt s.r.o.
Šlikova 313/58
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel./fax: +420 224 320 137
+420 224 319 266
e-mail: info@adprojekt.cz