ad projekt s.r.o.

Parker-Hannifin Sadská - divize Těsnění

Kompletní projektová dokumentace od vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, výběr dodavatele a realizaci stavby novostavby výrobního závodu na výrobu těsnění firmy Parker-Hannifin v Sadské. Výrobní objekt, administrativní část a zázemí zaměstnanců včetně napojení areálu na inženýrské sítě a komunikace. Stavba byla realizována ve dvou etapách v roce 1999 a 2003.

Gen. dodavatel stavby - SKANSKA a.s. - divize technologie
Objednatel: Parker-Hannifin s.r.o.

Architekt: Ing.arch. Kateřina Háková
Investiční náklady: 90 a 60 mil Kč - realizace: 1999 a 2003

Realizované projekty

> Výrobní závody

AMCOR Flexibles Nový Bydžov

Kontakty

ad projekt s.r.o.
Šlikova 313/58
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel./fax: +420 224 320 137
+420 224 319 266
e-mail: info@adprojekt.cz