ad projekt s.r.o.

Rekonstrukce obchodního domu IKEA Zličín

Rekonstrukce obchodního domu IKEA Zličín - kompletní projektová dokumentace pro rekonstrukci a přístavbu stávajícího obchodního domu IKEA Zličín. Součástí bylo rozšíření restaurace, prodejních ploch a vytvoření nových kancelářských ploch včetně zázemí. Dále pak výměna pláště budovy a úprava komunikací a ploch okolí obchodního domu.

Objednatel:                 IKEA Česká republika

Stavebník:                  IKEA Česká republika

Architekt:                    x

Dodavatel stavby:     IMOS Brno

Investiční náklady:

Statut:                          Raelizace 2011-2012

Realizované projekty

> Výrobní závody

AMCOR Flexibles Nový Bydžov

Kontakty

ad projekt s.r.o.
Šlikova 313/58
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel./fax: +420 224 320 137
+420 224 319 266
e-mail: info@adprojekt.cz