ad projekt s.r.o.

Základní informace

Základní údaje o firmě

Naše projekční kancelář zahájila svoji činnost v roce 1993 a během let svého působení prodělala několik organizačních a majetkoprávních změn až do současné podoby. Po několika letech přímé spolupráce se společností Skanska před jejím vstupem na český trh je od roku 1998 společnost s ručením omezeným tvořena třemi fyzickými osobami se shodným majetkovým podílem. Jednateli společnosti jsou Ing. Robert Horák a Ing. Pavel Slezák.

V současné době má firma devět stálých zaměstnanců na plný pracovní úvazek a řadu osvědčených stálých spolupracovníků v oborech speciálních projekčních profesích, odborných posudků tak, aby sestavený projektový tým řízený hlavním inženýrem projektu byl schopen zajistit kompletní projektové a inženýrské práce jakéhokoliv rozsahu. Pro zákazníka tak zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci inženýrských profesí, ve spolupráci s architektonickými kancelářemi návrhy staveb a v přímé spolupráci se sesterskou inženýrskou kanceláří Eurostavokonsult také veškeré inženýrské činosti související s výstavbou od projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy po technický dozor investora během výstavby.

Značný důraz je kladen na technická a ekonomická řešení projektů a také na autorské dozory v průběhu realizací staveb. Navržená technická řešení jsou průběžně konzultována a ověřována s dodavateli staveb a se stavební výrobou. Někteří vedoucí nebo odpovědní projektanti jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce, rovněž zpracovávaná dokumentace je běžně zajišťována dvojjazyčně.

Zajišťujeme veškeré fáze projektové dokumentace a inženýrské činnosti včetně konzultační a poradenské činnosti. Pro operativnější zajištění zakázek spolupracujeme dle potřeby s několika architektonickými, projektovými a inženýrskými firmami a můžeme tak nabídnout značnou flexibilitu kapacit při zachování vysoké úrovně kvality prací a krátkých požadovaných termínů.

Společnost trvale udržuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené projekční činností u pojišťovny CSOB ve výši 5 milionů Kč .

Pracovali jsme a pracujeme úspěšně pro významné zahraniční investory jako např. Pepsi-Cola CZ, PLM, Parker-Hannifin, Cebal, TESCO, SAGEM, ALCAN, dodavatelská stavební firmy SKANSKA, Metrostav, Energie, KAJIMA a architektonické a projekční kanceláře Loxia, Casua, Studio A. Hrubé roční příjmy po dobu činnosti naší společnosti se pohybovaly ve výši 5 - 7 mil. Kč

Oprávnění k projektování

Firma ad projekt svoji projekční činnost vykonává na základě živnostenského listu vydaného právnické osobě ev.č. 310006-0441798 ze dne 11.9.1998 předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě (zodpovědný zástupce Ing. Robert Horák). Podkladem pro vydání tohoto živnostenského listu je Osvědčení o autorizaci č. 20513 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Roberta Horáka (autorizace v oboru pozemní stavby).

Výpis z obchodního rejstříku

Společnost ad projekt byla zapsána do obchodního rejstříku  25.10. 1998 a vznikla po změnách statutárních orgánů  jako nástupnická organizace  po společnosti adp projekt, působící v oboru projekční a inženýrské činnosti od roku 1993.

Technické vybavení a spolupráce

Projektovou dokumentaci dnes zpracováváme kompletně v elektronické podobě. Firma disponuje celkem šesti pracovními stanicemi pro práci v systému AutoCAD a dalšími PC pro kancelářské práce. Samozřejmostí je předávání dokumentace v tištěné i elektronické podobě, předávání podkladů a spolupráce pomocí elektronické pošty a prostoru na www stránce. Projektovou dokumentaci jsme schopni zpracovat i v česko-anglickém provedení.

Novinky

> Změna adresy

01.01.2014

Po dlouhých letech v Dejvicích jsme se přestěhovali na novou adresu. Prahu 6 neopouštíme a tak náas o začátku roku najdete v Břevnově na adrese:

ad projekt s.r.o.

Šlikova 58

169 00 Praha 6

> AMCOR Flexibles uveden do provozu

29.03.2010

Po několika letech návrhů, změn, příprav, projektování a projednávání a nakonec i stavební činnosti byl do zkušebního provozu uveden výrobní závod firmy AMCOR Flexibles. Nový závod je určen pro výrobu a potisk vysoce kvalitních obalových materiálů a při zahájení výroby jsou v provozu dvě hlubokotiskové linky a další navazující technologie. Celkem tak v novém závodě našlo nebo nejde pracovní příležitost 140 nových zaměstnanců. Jsme velice rádi, že jsme ty roky společného úsilí a spolupráce s investorem, městem Nový Bydžov a dodavateli stavby nakonec mohli zakončit dokončením celého díla a věříme, že bude dlouhé roky bez větších problémů sloužit svému účelu...

> Stavba ALCAN Novobal zahájena

30.09.2008

V průmyslové zóně v Novém Bydžově vyroste do roka gigant za 408 milionů. Nový Bydžov - Téměř rok plný nervozity a tápání nad stavbou nového výrobního závodu v průmyslové zóně Zábědov–Západ má město konečně za sebou.

> IKEA WEST Praha 13

08.06.2008

V sekci aktuálních projektů, akce IKEA WEST jsou pro naše projekční partnery a spolupracovníky ke stažení výchozí podklady.

Kontakty

ad projekt s.r.o.
Šlikova 313/58
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel./fax: +420 224 320 137
+420 224 319 266
e-mail: info@adprojekt.cz